Kursinnehåll Serviceadministrativa kurser

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Serviceadministrativa kurser
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Ford, Etis, Serviceadministration 2 dagar
 • Inga
 • Etis för administrativ personal
 • Bilsökning, info
 • Verkstadshandbok
 • Kampanjer, servicebrev
 • Checklistor
 • Rikttidlista (hantering)
 • OASIS
 • Utbildning, e-learning
 • Garantiinfo
 • ÅF portalen
 • Fordvärlden
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska få kunskap om vilken information som finns att hämta i Etis och ÅF-portalen, hur man loggar in och navigerar.
FordEcat 2 dagar
 • Inga

Du får bland annat lära dig:

 • uppbyggnaderna av ECATS olika kataloger
 • hitta reservdelar, paket och rikttider snabbt och effektivt.
 • ta fram offerter med hjälp av systemet.
 • användning av Fords kemkatalog (Chemcat)
Inga lediga platser
Kursmål:
Kursen vänder sig till dem som har behov av att lära sig grunderna i den elektroniska reservdelskatalogen FordEcat.
FordEtis (plåt) 2 dagar
 • Introduktion Ford

 • FordEtis med inriktning på karosseri och lack
 • OASIS
 • Garantihandbok
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna söka information i FordEtis, OASIS.
Känna till vad som gäller vid garanti och vad som krävs i en arbetsorder.
Fordvärlden 2 dagar
 • Inga
 • Ford allmänt, Ford historia
 • Produktinformation, 100 % leverans
 • CVP allmän info
 • Garanti grunder
 • Ford Mastersrprogram inkl e-learning
 • Kurslitteratur
 • Ford Autoteam
 • Informationskällor - Fords hemsida, Åf-portalen, FordEtis, FordEtis IDS, Tekniskt hjälpcenter, Ford Ecat, Ford-training.se
 • Pin-kod, CDS-id
 • Reservdelar
 • Verktyg och utrustning (Dealerstandards)
 • Volymbonusprogram
 • Marknadsplan
 • Ford Service
 • React
Inga lediga platser
Kursmål:
Ge deltagarna insikt och kunskap i vilka förutsättningar som krävs för att driva Fordaffären.
FPC/SAP    

Under utveckling

Inga lediga platser
Kursmål:
 
Garanti för verkstadsledning 2 dagar
 • Godkänd i kursen "Fordvärlden"
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Dag 1

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • •Garantinformation
 • •Garantiprogrammet
 • •CLP
 • •Förhandsgodkännande
 • •Servicekampanjer
 • •Allmänt om Serviceavdelningsprocesser
 • •Reservdelshantering
 • •Allmänt om Fords riktidslista
 • •WCP

Alla verkstadschefer fortsätter kursen och går även dag 2 med följande innehåll:

 Dag 2

 • Fords Serviceavdelningsprocesser
 • Arbetsorder
 • GWMS
 • Steg 1, självutvärdering av återförsäljare
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till Fords regler & riktlinjer vid utförande av garantireparationer.
Garanti plåt + skaderep    

Under utveckling

Inga lediga platser
Kursmål:
 
Garanti steg 2 2 Dagar
 • Garanti steg1
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll.

Garanti steg2 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords serviceprocess (Repetition från steg 1)
 • Fords Felsökningsutrustning EtisIDS:
  •  Genomgång av symptombaserad diagnos
  • Manuell diagnos
  • Generering av RVC-kod
  • Arbetspass
 • Rikttider
 • Kontroll av dokumentation efter avslutat garantiarbete. t.ex. arbetsordern.
 • Garantireklamations processen.(Grundläggande reklamationskodning)
 • WCP (Garantirådgivningsprocess)
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till och ha kunskap om:

• Fords Felsökningsverktyg EtisIDS med tillhörande arbetspass.
• Fords rikttidslista
• Grundläggande reklamationskodning
• WCP (Garantirådgivningsprocess)
Garanti steg 3 2 dagar
 • Garanti steg 1 & 2
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll
 • Garanti allmänt
 • Utarbetande av reklamationer.
 • Inledande garantikontroller samt garantihandläggarens ansvar.
 • Insändande av reklamationer samt tidsgränser och regler runt detta.
 • Omprövning av reklamationer.
 • WCP=Garantirådgivningsprocessen
 • GWMS (trafikljusen)
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska eleverna känna till Fords regler & riktlinjer
vid utförande av garantireparationer.

Ha grundläggande kunskaper i att söka ersättning från Ford
(Koda reklamationer).Samt att ompröva avslagna reklamationer.

Garantihantering plåt 2 dagar
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll
 • FordEtis (plåt)

Kursen tar upp och informerar om följande områden (med inriktning mot plåt):

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar) 
 • Garantinformation/Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • Allmänt om Goodwill
 • Förhandsgodkännande (S29)
 • Allmänt om Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser (Dom första stegen)
 • Reservdelshantering
 • Allmänt om Fords riktidslista
 • Garanti arbetsorder
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Konsumenträtt 2 dagar
 • Inga

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.
Kundhantering    

Under utveckling

Inga lediga platser
Kursmål:
 
Ledarskap SL2 2+2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Nivåtest Garantiadministration 1 dag
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Nivåtest Plåtverkstad 2 dagar
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Nivåtest Verkstad 2 dagar
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Reservdelar & Ecat 2 dgr
 • Inga

Du får bland annat lära dig:

 • uppbyggnaderna av ECATS olika kataloger
 • hitta reservdelar, paket och rikttider snabbt och effektivt.
 • ta fram offerter med hjälp av systemet.
 • användning av Fords kemkatalog (Chemcat)
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagaren kunna hitta i de olika katalogerna och arbeta effektivt i FordEcat.
Reservdelslogistik 1 dag
 • Inga

Vi informerar om:

 • Fordlagret processer
 • Beställningsrutiner
 • Support, Förfaktura & Dealis
 • Returer
 • Sprint

Rundvandring på Fordlagret

Inga lediga platser
Kursmål:
 
Skadebesiktning med kundbehandling 2 dagar

 • FordEtis (plåt)
 • Garanti plåt + skaderep
 • Bedöma skadors omfattning
 • Bemötande av kunder
 • Mätningar på bilen
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Teknik & Process 1 dag
 • Ford, Etis, Serviceadministration

Vi går igenom Fords serviceavdelningsprocess där vi fokuserar på processen från att kund kontaktar verkstaden tills arbetsordern lämnas över till teknikern.

Teknik som kommer att gås igenom:

 • Låssystem
 • Förarhjälpsystem
 • TPMS
 • Bränsledriven värmare
 • Infotainment SYNC 3
 • NVH (motorstörningar/ryckningar)


Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Explorer PHEV  
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Garanti steg 1 1 dag
 • Ford, Etis, Serviceadministration eller motsvarande
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Garanti steg1 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.reservdelspersonal.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • Garantinformation
 • Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • CLP
 • Förhandsgodkännande
 • Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser
 • Reservdelshantering
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Introduktion Ford (plåt) 1 dag
 • Inga

Kursen riktar sig till skadeverkstäder.
Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords historia och modellprogram
 • Stål och plastmaterial i bilarna
 • Information om rutiner och metoder i samband med skadereparationer
 • Fords utbildningsprogram
 • ÅF-portalen
 • PIN-koder
 • CDS:id
 • GCR-rapporter
 • FordEtis
 • FordEcat
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Mach-E       Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT info - Microcat       Inga lediga platser
Kursmål:
 
Verkstadsekonomi 2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Verkstadsjuridik 2 dagar  

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.