Kursinnehåll Serviceadministrativa kurser

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Serviceadministrativa kurser
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Garanti steg 2 2 Dagar
 • Garanti steg1
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll.

Garanti steg2 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords serviceprocess (Repetition från steg 1)
 • Fords Felsökningsutrustning EtisIDS:
  •  Genomgång av symptombaserad diagnos
  • Manuell diagnos
  • Generering av RVC-kod
  • Arbetspass
 • Rikttider
 • Kontroll av dokumentation efter avslutat garantiarbete. t.ex. arbetsordern.
 • Garantireklamations processen.(Grundläggande reklamationskodning)
 • WCP (Garantirådgivningsprocess)

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna känna till och ha kunskap om:

• Fords Felsökningsverktyg EtisIDS med tillhörande arbetspass.
• Fords rikttidslista
• Grundläggande reklamationskodning
• WCP (Garantirådgivningsprocess)
Garanti steg 3 2 dagar
 • Garanti steg 1 & 2
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll
 • Garanti allmänt
 • Utarbetande av reklamationer.
 • Inledande garantikontroller samt garantihandläggarens ansvar.
 • Insändande av reklamationer samt tidsgränser och regler runt detta.
 • Omprövning av reklamationer.
 • WCP=Garantirådgivningsprocessen
 • GWMS (trafikljusen)
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska eleverna känna till Fords regler & riktlinjer
vid utförande av garantireparationer.

Ha grundläggande kunskaper i att söka ersättning från Ford
(Koda reklamationer).Samt att ompröva avslagna reklamationer.

Ledarskap SL2 2+2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Nivåtest Garantiadministration 1 dag
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Nivåtest Plåtverkstad 2 dagar
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Nivåtest Verkstad 2 dagar
 • Samtliga kurser i masterplanen
 • Teoretiska och praktiska tester
Inga lediga platser
Kursmål:
Säkerställa bibehållen kompetens
Skadebesiktning med kundbehandling 2 dagar

 • FordEtis (plåt)
 • Garanti plåt + skaderep
 • Bedöma skadors omfattning
 • Bemötande av kunder
 • Mätningar på bilen
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Garanti steg 1 3 tim
 • Ford, Etis, Serviceadministration eller motsvarande
 • Genomförd e-learning Garanti för din yrkesroll

Garanti steg1 riktar sig till administrativa personalen som administrativt hanterar garantireparationer i verkstaden.

T.ex. kundmottagare, verkstadsansvariga, servicerådgivare, garantiadministratörer.reservdelspersonal.

Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Garanti allmänt (Innehåller dom allmänna reglerna och riktlinjerna, samt information om garantiansvar)
 • Garantinformation
 • Garantiundantag
 • Garantiprogrammet
 • CLP
 • Förhandsgodkännande
 • Servicekampanjer
 • Serviceavdelningsprocesser
 • Reservdelshantering
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Introduktion Ford (plåt) 1,5 tim
 • Inga

Kursen riktar sig till skadeverkstäder.
Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords historia och modellprogram
 • Stål och plastmaterial i bilarna
 • Information om rutiner och metoder i samband med skadereparationer
 • Fords utbildningsprogram
 • ÅF-portalen
 • PIN-koder
 • CDS:id
 • GCR-rapporter
 • FordEtis
 • FordEcat
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Konsumenträtt  
 • Inga

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.
VCT - Microcat EPC 1,5 tim     Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Microcat för plåtadmin 1,5 tim     Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Microcat SSM      

Anmäl >>
Kursmål:
 
VCT - PTS för admin 1,5 tim     Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - PTS för plåtadmin 1,5 tim    

Anmäl >>
Kursmål:
 
VCT info - Microcat 1,5 tim    

Anmäl >>
Kursmål:
 
Verkstadsekonomi 2 dagar
 • Inga
  Inga lediga platser
Kursmål:
 
Verkstadsjuridik 2 dagar  

Konsumentköplagen:

 • Genomgång av lagregler, reklamationsrätt, garanti
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i vara:
 • Reparation
 • Omleverans
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd


 Konsumenttjänstlagen:

 • Genomgång av lagregler, fackmässighet, avrådande skyldighet
 • Case från ARN
 • Säljarens/köparens rättigheter

  Fel i tjänst:
 • Avhjälpande
 • Prisavdrag
 • Hävning av köp
 • Skadestånd
Inga lediga platser
Kursmål:
Deltagarna ska ha kunskap om de lagar som gäller för köp av varor och tjänster, samt kännedom om hur Allmänna reklamationsnämnden brukar handlägga typiska ärenden.