Kursinnehåll Plåttekniska kurser

Håll musmarkören över kursnamnet för att se kursmålet.

Nivå 1 - Tekniker
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Arbeten på HV-bilar med frånkopplad spänning, L2       Inga lediga platser
Kursmål:
 
Ford skadereparationer 2 dagar
 • FordEtis
 • Korrosionsbildning och korrosionsskyddsåtgärder i produktionen.
 • Diagnos av karosseridelar som riskerar att utsättas för korrosionen samt bedömning av rostskadans omfattning.
 • Korrosionsskydd vid reparationen.
 • Reparationsmetoder
 • Delreparation.
 • Materialkännedom
 • Grundläggande riktningsteknik
 • Praktik riktning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter avslutad kurs skall deltagaren:
- kunna förklara hur korrosion uppstår samt beskriva produktmässiga korrosionsskyddsåtgärder
- kunna utföra diagnos på karosseriområden som riskerar att utsättas för korrosion samt utföra bedömning av rostskadans
omfattning
- kunna förklara de åtgärder för korrosionsskydd som vidtas vid reparation
- ha kännedom om olika ståltyper
- ha ingående kännedom om Fords reparationsmetoder
Glasreparationer 2 dagar
 • Inga
 • Byte av limmade rutor
 • Reparation av stenskott
 • Glaskunskap
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna byta rutor enligt Fords anvisningar och arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer.
Kunna utföra glasreparationer enligt Fords normer.
Grundinformation högvolt, L1       Inga lediga platser
Kursmål:
 
Grundläggande el och mätteknik 2 dagar
 • Inga
 • Ohm och effektlagen
 • Mätteknik - spänningsfallsmätning
 • Modulsäkerhet i bil
 • Mätning och felsökning i bil

Anmäl >>
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna klara av att hantera grundläggande mätteknik med multimeter. Beräkningar utifrån Ohm och effektlagen.
NVH 2 dagar
 • Inga
 • Vad är ljud rent fysikaliskt
 • Luftljud
 • Stomljud
 • Vad är en frekvens
 • Ljudstyrka
 • Resonans
 • Dämpning
 • Isolering
 • Absorption
 • Provkörning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna identifiera ljud, vibrationer och skrammel samt bestämma om det är ett ljud eller oljud.
Sammanfogningsteknik 2 dagar
 • FordEtis 
 • Ford skadereparationer
 • Modellinformation
 • Materialkännedom
 • Reparationsmetoder/anvisningar i eTIS
 • Kapställen och fogningsmetoder
 • Svets teori MIG/MAG och motståndssvetsning
 • Praktik MIG/MAG och MIG Brazing
 • Praktik motståndsvetsning
 • Korrosionsskydd
Inga lediga platser
Kursmål:
 
SRS (plåt) 1 dag
 • FordEtis
 • E-learning Grundläggande el
 • Airbag
 • Bältessträckare
 • Sidokollisionsskydd
 • Pyrotekniskt material
 • Hälsa, säkerhet och miljö
 • Felsökning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna beskriva Fords krocksäkerhetssystem (SRS) och ska känna till grunder för mätning, kontroll, diagnos och reparation på dessa system.
VCT - Högvolt bas       Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Introduktion Ford (plåt) 1 dag
 • Inga

Kursen riktar sig till skadeverkstäder.
Kursen tar upp och informerar om följande områden:

 • Fords historia och modellprogram
 • Stål och plastmaterial i bilarna
 • Information om rutiner och metoder i samband med skadereparationer
 • Fords utbildningsprogram
 • ÅF-portalen
 • PIN-koder
 • CDS:id
 • GCR-rapporter
 • FordEtis
 • FordEcat
Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Plåtintroduktion Explorer PHEV       Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - Plåtintroduktion Mach-E       Inga lediga platser
Kursmål:
 
VCT - PTS för bilplåtslagare      

Anmäl >>
Kursmål:
 
VCT - PTS för plåtadmin      

Anmäl >>
Kursmål:
 
 
Nivå 2 - Senior
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Grundläggande chassiteknik 2 dagar
 • Inga
 • Syfte med styr och hjulupphängning samt konstruktion och funktion.
 • Hjulupphängning
 • Fyrhjulsmätning
 • Hjul och Däck
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna ställa diagnos på slitage och skador i hjulupphängning samt kunna genomföra fyrhjulsinställning.
IDS introduktion 2 dagar
 • Inga
 • Guidad vägledning diagnos
 • Byte av styrdon
 • Konfigurering styrdon
 • Självtest och släckning av felkoder
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagarna:
Kunna uppdatera IDS-programvaran
Kunna läsa av felkoder med IDS Standard.
Känna till de olika mät- och testverktygen i IDS Standard.
Känna till hur man programmerar nycklar.
Klimatanläggningar 2 dagar
 • IDS introduktion
 • Genomgång av grundläggande kyla och värmelära
 • Information om olika köldmediers miljöpåverkan.
 • Genom gång av aktuella förordningar från Naturvårdsverket samt olika EG bestämmelser
 • Genomgång av märkning, handhavande och återvinning av köldmedia
 • Genomgång av aktuell serviceutrustning.
 • Tömning, läcksökning och fyllning, samt efterföljande kontrollarbete enligt SFS 2007:846
 • Skriftligt prov på utförd utbildning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna arbeta, reparera och felsöka i luftkonditioneringssystem.
Kunna handhava köldmediebehållare.
Ha en grundläggande kännedom om de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 514/2014,
direktiv 2006/40/EG (MAC-direktiver)och SFS 2007/846.
Ha grundläggande kännedom om användning av och egenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som köldmedier i
motorfordons luftkonditioneringssystem, effekterna av utsläpp av dessa gaser på miljön
Vattenläckage 2 dagar
 • FordEtis
 • IDS introduktion
 • Karossdelar och deras tätning
 • Gummiinfästa och limmade glasrutor
 • Vattendräneringssystemet
 • Värme/ventilation med tillhörande tätningar
 • Tvångsventilation
 • Hantering av utrustning
 • Justeringsmetoder
 • Felsökningsmetoder och utrustning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagaren kunna fastställa åtgärder för att avhjälpa och reparera vattenläckage och vindbrus.
 
Nivå 3 - Master
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
Certifiering Explorer PHEV       Inga lediga platser
Kursmål:
•Efter deltagande i kursen ska kursdeltagarna kunna koppla bort högspänningssystemet och fastställa att högspänningssystemet är spänningsfritt.

•Ska kursdeltagarna efter framgångsrik reparation av högspänningssystemet kunna genomföra mätningar på högspänningssystemet innan bilen tas i drift igen.

•Ska kursdeltagarna kunna förklara konstruktion och funktion för högspänningskomponenterna som används i Explorer PHEV.

•Kan kursdeltagarna redogöra för de försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska beaktas vid arbeten på högspänningsbilar.
Certifiering Mach-E       Inga lediga platser
Kursmål:
 
Internträningsteknik 3 dagar
 • Inga
 • Effektiv kommunikation
 • Metodik internträning
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen ska deltagaren kunna kommunicera effektivt med kunder, Ford, andra tillverkare, återförsäljarens personal och ledning för att lösa problem.
Kunna använda olika metoder för att genomföra internträning.
Mastervecka (plåt)       Inga lediga platser
Kursmål:
 
Strukturella reparationer och mätning 2 dagar
 • FordEtis
 • Plåtkunskap
 • Sammanfogningsteknik
 • Ford skadereparationer
 • SRS
 • Modellinformation
 • Materialkännedom, avancerad
 • Kollisionsteori, fysiska lagar
 • Säkerhetssystem (SRS)
 • Skadeanalysering
 • Reparationsmetoder/anvisningar i eTIS
 • Mekanisk mätning Point to Point
 • Mätteknik, elektronisk mätning
 • Kapställen och fogningsmetoder
 • Arbetsplattformen
 • Dragtekniker olika typskador
 • Korrosionsskydd
Inga lediga platser
Kursmål:
Efter kursen skall deltagarna kunna bedöma vad som skall repareras och vad som skall bytas på en skadad bil genom en skadeanalysering. Dessutom skall deltagarna kunna göra en bedömning vilken dragteknik som skall användas vid en strukturell skada samt kunna förebygga korrosion i samband med reparationer.
 
Plåttekniska kurser
Kursnamn Längd Förkunskaper Kursinnehåll Kursanmälan
MIG lödning inkl Svetscertifiering Ford 2 dagar
 • Inga

Teori

 • MIG-lödningsutrustning (inklusive test och kontroll)
 • MIG-lödningskrav
 • Säkerhet och arbetsmiljö

 

Praktik

 • Praktisk träning med MIG-lödningsövningar och MIG-lödningsteknik


Kursen avslutas med MIG-lödningsprov

Efter kursen genomförs MIG-lödningscertifiering Ford

Inga lediga platser
Kursmål:
 
MIG/MAG svetsning inkl Svetscertifiering Ford 3 dagar
 • Inga

Teori:

 • Bågsvetsning
 • Svetsutrustning (inklusive test och kontroll)
 • Svetskrav
 • Säkerhet och arbetsmiljö

Praktik:

 • Praktisk träning med svetsövningar och svetsteknik
 • Kursen avslutas med svetsprov som kursledaren genomför

Efter kursen genomförs "Svetscertifiering Ford".

Inga lediga platser
Kursmål:
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna utföra MIG/MAG-svetsning enligt Fords certifieringskrav.
Svetscertifiering Ford MIG-lödning  
 • Goda svetskunskaper
 • Certifieringen har fem praktiska moment:

1. Helsömssvetsning på plåt med en tjocklek på 0,7 mm
2. Helsömssvetsning på plåt med en tjocklek på 1,5 mm
3. Hålsvetsning på plåt med en tjocklek på 0,8 mm
4. Hålsvetsning på plåt med en tjocklek på 1,5 mm
5. Helsömssvetsning på tröskelprofil

Svetsproverna kontrolleras visuellt och med dragprov.

 • Muntliga kontrollfrågor om allmän svetskunskap.
Inga lediga platser
Kursmål:
 
Svetscertifiering Ford MIG/MAG-svetsning  
 • Goda svetskunskaper
 • Certifieringen har fem praktiska moment:

1. Helsömssvetsning på plåt med en tjocklek på 0,7 mm
2. Helsömssvetsning på plåt med en tjocklek på 1,5 mm
3. Hålsvetsning på plåt med en tjocklek på 0,8 mm
4. Hålsvetsning på plåt med en tjocklek på 1,5 mm
5. Helsömssvetsning på tröskelprofil

Svetsproverna kontrolleras visuellt och med dragprov.

 • Muntliga kontrollfrågor om allmän svetskunskap.
Inga lediga platser
Kursmål: