GDPR

Genom att ansöka om Ford pin-kod har du accepterat att Ford och Ford Training sparar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår nedan.../data/files/Dokument/masterpresentation_adm_ford_sverige_1.pdf

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen har till uppgift att skydda din personliga integritet. På datainspektionens webbplats datainspektionen.se kan du läsa mer.

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna ge bra service och administrera din arbetsroll i Fords och Ford Trainings system. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skapa en Ford pin-kod, skicka kurs- och event bekräftelser, deltagarlistor och kursscheman.

Pin-koden behövs också om du ska genomföra eLearning, om du ska delta i Autoteam och om vi ska skapa en personlig utbildningsplan för dig i något av Mastersprogrammen.

Vi behöver också dina uppgifter för att kunna ta fram statistik över genomförd utbildning och för att kunna göra prognoser för kommande behov av utbildning.

Alla dina personuppgifter samt kurshistorik, diplom, utbildningsplan, autoteamdeltagande visas på ford-training.se. Inloggning krävs och du kan logga in själv och din återförsäljares utbildningsansvarig kan också se uppgifterna.

Som inloggad kan man se vilka i landet som uppnått en Fordtitel, dessa synliggörs också i Ford Trainings lokaler.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar dina uppgifter på skriftlig begäran personligt undertecknad av dig. Tänk på att din utbildningshistorik då inte längre finns kvar att åberopa om du kommer tillbaka till Ford igen.

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Inloggning


Kursdeltagare

Utbildningsansvarig